Prawo do odstąpienia od umowy

z dnia

PRAWO KONSUMENTA DO ODSTAPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ tj. poza lokalem przedsiębiorcy. Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo prawo do odstąpienia od zwartej umowy na odległość tj. poza lokalem przedsiębiorcy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania przez klienta lub osobę przez niego upoważnioną przesyłki z zakupioną rzeczą w sklepie www.peruki-mona.pl. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia i wysłać do nas na adres: ul.Poniatowskiego 22, 05-092 Łomianki lub via email:kontakt@peruki-mona.pl. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Formularz Oświadczenia o odstapieniu od zakupu.doc Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Skutki odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy przez klienta, zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa Płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy i otrzymaliśmy zwracaną rzecz. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie: w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Jeżeli klient otrzymał rzecz w związku z umową proszony jest odesłać ją lub przekazać nam pod adres: ul. Poniatowskiego 22 , 05-092 Łomianki, niezwłocznie, a każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Ponosimy koszty zwrotu rzeczy do wysokości 13 zł tj. najtańszego sposobu oferowanego przez nas. Jeżeli odesłana rzecz będzie nosiła ślady korzystania z niej w sposób inny niż było konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy poniosą Państwo odpowiedzialność za zmniejszenie jej wartości w proporcjonalnej i równoważnej wysokości.